Kursoversikt

Hyperskolen / Kursoversikt / Demokratisk styrearbeid

Demokratisk styrearbeid

Dette kurset gir en grunnleggende innføring i hvordan et styre i en demokratisk organisasjon fungerer, hvilket ansvar og hvilke arbeidsoppgaver et styre typisk har, og hvordan man utfører disse arbeidsoppgavene.Deltakeren skal kunne...

  • Kjenne til styrets grunnleggende oppgaver
  • Forstå hva som er god møte- og debattkultur
  • Kjenne til demokratiske prinsipper i styrearbeidet
  • Drøfte hvordan styrearbeidet kan gjøres mer effektivt og mer demokratisk


Kurset inngår i følgende programmer:

Styreprogrammet (nivå 1)

Innføringer i ulike aspekter ved styrearbeid, som samarbeid, ansvarsfordeling, politikk, og økonomi.


Politikkprogrammet (nivå 2)

Interessert i politisk påvirkning? Vil du lære mer om forholdet mellom Storting, regjering, og byråkratiet? Er du gira på å dra på møter, skrive høringssvar, og sende ut kronikker og debattinnlegg? Da er dette programmet for deg!


Fordypningsprogrammet: Støtteordninger (nivå 3)

Fordypningsprogrammet for støtteordninger gir deltakerne dyptgående kompetanse innen ulike norske støtteordninger, både på statlig, fylkeskommunalt og kommunalt nivå.


Fakta om kurset
Nivå:
1

Målgruppe:
Styremedlemmer i foreningene og regionslagene

Erfaringspoeng:
500 exp