Kursoversikt

Hyperskolen / Kursoversikt / Prosjektarbeid 2

Prosjektarbeid 2

Dette kurset gir ferdigheter innen arbeid med prosjekter av ulik størrelse, og en grundig gjennomgang av hvilke typer prosjekter som er relevante for barne- og ungdomsorganisasjoner. Skoleringen tar for seg tre stadier: planlegging, gjennomføring og evaluering. Deltakerne vil også få opplæring i risikoanalyse og risikohåndtering. Kurset bygger på Prosjektarbeid 1.Deltakeren skal kunne...

  • Planlegge, avvikle og evaluere prosjekter av ulik størrelse
  • Organisere og avholde større kampanjer, seminarer og møter
  • Lage gode risikoanalyser
  • Lage detaljerte fremdriftsplaner for større prosjekter


Kurset inngår i følgende programmer:

Organisasjonsprogrammet (nivå 2)

Programmet for deg som er interessert i å stå på stand, planlegge et seminar, avholde en kampanje, eller generelt er gira på organisasjonsutvikling.


Vervskolering: Sentralstyret (nivå 2)

Dette programmet er en vervskoleringen rettet mot sentralstyret, inkludert arbeidsutvalget.


Vervskolering: Regionstyret (nivå 2)

Denne vervskoleringen retter seg mot styret i regionslagene. Programmet er en obligatorisk del av skoleringen av regionslagene og skal gjennomføres snarlig etter regionslagets årsmøte.


Fakta om kurset
Nivå:
2

Målgruppe:
Alle med interesse eller ansvar for organisatorisk arbeid

Erfaringspoeng:
1500 exp