Kursoversikt

Hyperskolen / Kursoversikt / Organisasjonsteori 1

Organisasjonsteori 1

Skoleringen i grunnleggende organisasjonsteori gir et godt grunnlag for arbeid med organisasjonsutvikling og ledelse. Skoleringen gir en innføring i viktig organisasjonsteoretiske prinsipper og utfordringer.Deltakeren skal kunne...

  • Kjenne til viktige demokratiske prinsipper i en medlemsbasert organisasjon
  • Forstå organisasjonsoppbygging, demokratiske strukturer og utfordringer knyttet til disse


Kurset inngår i følgende programmer:

Organisasjonsprogrammet (nivå 2)

Programmet for deg som er interessert i å stå på stand, planlegge et seminar, avholde en kampanje, eller generelt er gira på organisasjonsutvikling.


Vervskolering: Sentralstyret (nivå 2)

Dette programmet er en vervskoleringen rettet mot sentralstyret, inkludert arbeidsutvalget.


Vervskolering: Regionstyret (nivå 2)

Denne vervskoleringen retter seg mot styret i regionslagene. Programmet er en obligatorisk del av skoleringen av regionslagene og skal gjennomføres snarlig etter regionslagets årsmøte.


Fakta om kurset
Nivå:
2

Målgruppe:
Alle med interesse eller ansvar for organisatorisk arbeid

Erfaringspoeng:
1500 exp