Kursoversikt

Hyperskolen / Kursoversikt / Prosjektarbeid og økonomi

Prosjektarbeid og økonomi

Prosjekter kan ikke gjennomføres uten penger, og organisasjoner kan ikke drives uten penger. Derfor er sammenhengen mellom organisasjonsarbeid og økonomi veldig viktig. En god plan for hvordan man bruker de midlene man har, og hvordan man fordeler penger på ulike prosjekt, kan være helt avgjørende for en organisasjon. Denne skoleringen har fokus på økonomisk planlegging i organisatoriske prosjekter, som kampanjer og seminarer.Deltakeren skal kunne...

  • Forstå viktigheten av økonomisk planlegging
  • Se økonomi i sammenheng med organisasjonsutvikling og prosjektvirksomhet
  • Forstå sammenhengen mellom økonomi og ledelse i en frivillig organisasjon
  • Lage underbudsjetter


Kurset inngår i følgende programmer:

Organisasjonsprogrammet (nivå 2)

Programmet for deg som er interessert i å stå på stand, planlegge et seminar, avholde en kampanje, eller generelt er gira på organisasjonsutvikling.


Ledelsesprogrammet (nivå 2)

Et styre fungerer ikke uten en god ledelse, som skaper motivasjon, samarbeid og arbeidslyst blant resten av medlemmene.


Adminprogrammet (nivå 2)

Er du interessert i å bygge en organisasjon, drive med økonomi, eller vil du rett og slett lære mer om frifond, søknadsprosseser og hva du kan bruke penger på? Da er dette programmet for deg!


Fakta om kurset
Nivå:
2

Målgruppe:
Alle med interesse eller ansvar for organisatorisk arbeid, økonomisk arbeid, eller ledere

Erfaringspoeng:
1500 exp