Kursoversikt

Politikk 2

Dette kurset gir en dypere forståelse for politiske institusjoner i Norge, og politisk arbeid. Som deltaker på dette vil du blant annet lære om hvordan Stortinget og Regjeringen fungerer, de viktigste forskjellene på partiene på Stortinget, og forskjellen på de ulike forvaltningsnivåene i Norge. Kurset bygger på Politikk 1.Deltakeren skal kunne...

  • Ha god kjennskap til oppbyggingen av sentrale politiske institusjoner i Norge
  • Forklare forskjellene på parlamentarisme og formannskap
  • Kjenne til de norske partiene og sammensetning på Stortinget
  • Ha kunnskap om de ulike forvaltningsnivåene i Norge


Kurset inngår i følgende programmer:

Politikkprogrammet (nivå 2)

Interessert i politisk påvirkning? Vil du lære mer om forholdet mellom Storting, regjering, og byråkratiet? Er du gira på å dra på møter, skrive høringssvar, og sende ut kronikker og debattinnlegg? Da er dette programmet for deg!


Ledelsesprogrammet (nivå 2)

Et styre fungerer ikke uten en god ledelse, som skaper motivasjon, samarbeid og arbeidslyst blant resten av medlemmene.


Vervskolering: Sentralstyret (nivå 2)

Dette programmet er en vervskoleringen rettet mot sentralstyret, inkludert arbeidsutvalget.


Vervskolering: Regionstyret (nivå 2)

Denne vervskoleringen retter seg mot styret i regionslagene. Programmet er en obligatorisk del av skoleringen av regionslagene og skal gjennomføres snarlig etter regionslagets årsmøte.


Fakta om kurset
Nivå:
2

Målgruppe:
Alle som er interessert i politikk eller har ansvar for politisk arbeid.

Erfaringspoeng:
1500 exp