Kursoversikt

Hyperskolen / Kursoversikt / Innføring i Frifond

Innføring i Frifond

Dette kurset gir en generell innføring i Frifondsordningen. Du lærer hvordan støtteordningen fungerer og hvordan den tildeles.Deltakeren skal kunne...

  • Vite hva Frifond er og hvorfor det er viktig for Hyperion og våre medlemsforeninger
  • Kjenne til hvordan Frifond tildeles


Kurset inngår i følgende programmer:

Ledelsesprogrammet (nivå 2)

Et styre fungerer ikke uten en god ledelse, som skaper motivasjon, samarbeid og arbeidslyst blant resten av medlemmene.


Adminprogrammet (nivå 2)

Er du interessert i å bygge en organisasjon, drive med økonomi, eller vil du rett og slett lære mer om frifond, søknadsprosseser og hva du kan bruke penger på? Da er dette programmet for deg!


Vervskolering: Regionstyret (nivå 2)

Denne vervskoleringen retter seg mot styret i regionslagene. Programmet er en obligatorisk del av skoleringen av regionslagene og skal gjennomføres snarlig etter regionslagets årsmøte.


Fakta om kurset
Nivå:
2

Målgruppe:
Ledere eller andre med administrativt ansvar, andre som er interesserte i Frifond

Erfaringspoeng:
1500 exp