Kursoversikt

Hyperskolen / Kursoversikt / Parlamentarisme: Valgordninger og praksis

Parlamentarisme: Valgordninger og praksis

Parlamentarisme og valgordninger kan være vanskelig å forstå, men er en grunnleggende del av det politiske systemet. Her vil deltakerne få god innsikt i teorien og praksisen bak valg i Norge.Deltakeren skal kunne...

  • Kjenne til ulike former for valgordninger og forklare fordeler og ulemper med den enkelte valgordning
  • Forstå hvordan stemmer blir fordelt i et proporsjonalt system som i Norge
  • Kjenne til utfordringer knyttet til representasjon og stabilitet basert på ulike valgordninger
  • Forklare parlamentarismens historie og praktisk betydning i moderne politikk
  • Kjenne til forholdet mellom de ulike statsmaktene og spesielt forholdet mellom Storting og regjering
  • Kunne forskjellen på positiv og negativ parlamentarisme


Kurset inngår i følgende programmer:

Fordypningsprogrammet: Politikk (nivå 3)

Fordypningsprogrammet for Politikk gir deltakerne dyptgående kompetanse i norsk politikk, både teoretisk politikk og praktisk politikk.


Fakta om kurset
Nivå:
3

Målgruppe:
Spesielt interesserte i politikk og politisk arbeid

Erfaringspoeng:
3000 exp