Kursoversikt

Hyperskolen / Kursoversikt / Fordypning: Frifond

Fordypning: Frifond

Denne skoleringen er et dypdykk i Frifondsordningen, med alt fra søknadsprosess, tildelingsreglement, rapporteringskrav, og alt i mellomDeltakeren skal kunne...

  • Forstå prosessene rundt tildeling av Frifondsmidler og hvordan disse kan brukes
  • Kjenne til søknadsprosess og rapportering
  • Kjenne til tildelingsreglementet til Frifondsordningen
  • Kjenne til Frifonds historie og ordningens rolle i dagens ungdomsorganisasjoner


Kurset inngår i følgende programmer:

Vervskolering: Arbeidsutvalget (nivå 3)

Arbeidsutvalget er det øverste utøvende organet i Hyperion, og består av leder, generalsekretær, 1. nestleder og 2. nestleder.


Fordypningsprogrammet: Støtteordninger (nivå 3)

Fordypningsprogrammet for støtteordninger gir deltakerne dyptgående kompetanse innen ulike norske støtteordninger, både på statlig, fylkeskommunalt og kommunalt nivå.


Fakta om kurset
Nivå:
3

Målgruppe:
Spesielt interesserte i Frifondsordningen

Erfaringspoeng:
3000 exp