Kursoversikt

Hyperskolen / Kursoversikt / Fordypning: Offentlig forvaltning

Fordypning: Offentlig forvaltning

Norge har tre forvaltningsnivåer - kommune, fylke og stat. I tillegg deltar vi i flere overnasjonale samarbeid, slik som EØS-ordningen, som påvirker Norge. Dette kurset ser dypere på hvilken rolle de ulike forvaltningsniåene spiller, med et særlig fokus på støtteordninger for norske ungdomsorganisasjoner.Deltakeren skal kunne...

  • Kjenne til statlig og lokalt byråkrati og dets administrative rolle
  • Forklare forholdet mellom politisk styring og administrativ styring
  • Ha god kjennskap til støtteordninger for norske barne- og ungdomsorganisasjoner
  • Kjenne til støtteordninger på internasjonalt nivå


Kurset inngår i følgende programmer:

Fordypningsprogrammet: Støtteordninger (nivå 3)

Fordypningsprogrammet for støtteordninger gir deltakerne dyptgående kompetanse innen ulike norske støtteordninger, både på statlig, fylkeskommunalt og kommunalt nivå.


Fakta om kurset
Nivå:
3

Målgruppe:
Spesielt interesserte i støtteordninger og offentlig forvaltning

Erfaringspoeng:
3000 exp