Kursoversikt

Hyperskolen / Kursoversikt / Lokale søteordninger

Lokale søteordninger

I Norge finnes det i dag haugevis med ulike lokale støtteordninger. Dette kurset tar for seg noen av dem, og fokuserer på de mest vanlige fylkeskommunale og kommunale støtteordningene.Deltakeren skal kunne...

  • Kjenne til hvilke fylkeskommunale og kommunale støtteordninger som eksisterer
  • Kjenne til hvilke krav støtteordningene stiller og hvordan søknadsprosessene fungerer
  • Kjenne til andre støtteordninger som barne- og ungdomsorganisasjoner kan søke på


Kurset inngår i følgende programmer:

Fordypningsprogrammet: Støtteordninger (nivå 3)

Fordypningsprogrammet for støtteordninger gir deltakerne dyptgående kompetanse innen ulike norske støtteordninger, både på statlig, fylkeskommunalt og kommunalt nivå.


Fakta om kurset
Nivå:
3

Målgruppe:
Spesielt interesserte i støtteordninger

Erfaringspoeng:
3000 exp