Programmer

Hyperskolen / Programmer / Adminprogrammet

Adminprogrammet

Er du interessert i å bygge en organisasjon, drive med økonomi, eller vil du rett og slett lære mer om frifond, søknadsprosseser og hva du kan bruke penger på? Da er dette programmet for deg!

Adminprogrammet gir en grundig innføring i den administrative driften av en forening/organisasjon, herunder økonomisk drift.Programmet består av følgende kurs:

Prosjektarbeid og økonomi

Prosjekter kan ikke gjennomføres uten penger, og organisasjoner kan ikke drives uten penger. Derfor er sammenhengen mellom organisasjonsarbeid og økonomi veldig viktig. En god plan for hvordan man bruker de midlene man har, og hvordan man fordeler penger på ulike prosjekt, kan være helt avgjørende for en organisasjon. Denne skoleringen har fokus på økonomisk planlegging i organisatoriske prosjekter, som kampanjer og seminarer.

Administrasjon og ledelse

Hvordan fungerer administrativt arbeid i en organisasjon? Hva er viktige egenskaper for en leder? Hva er god ledelse? Hva er god arbeidsfordeling? Dette, og mer, får du svar på i kurset om administrasjon og ledelse.

Innføring i Frifond

Dette kurset gir en generell innføring i Frifondsordningen. Du lærer hvordan støtteordningen fungerer og hvordan den tildeles.

Økonomi 2

Skoleringen gir en dypere opplæring i økonomi, budsjetter, regnskap og kontroll av økonomien i større organisasjoner.

Demokratisk økonomi

Hvordan fungerer økonomisk planlegging i en demokratisk organisasjon? Hvordan skal alle medlemmer og organer kunne påvirke den økonomiske driften av organisasjonen?Etter å ha fullført programmet vil du lære følgende:

Du lærer å forstå større budsjetter, regnskap, revisjon og budsjettkontroll. Du lærer viktige prinsipper og rutiner for økonomisk arbeid, og får innsikt i andre viktige administrative oppgaver og funksjoner.


Etter å ha fullført Adminprogrammet er man kvalifisert for Fordypningsprogrammet: Støtteordninger på Nivå 3.


Se når programmet tilbys...

Programmene i Hyperskolen tilbys på arrangement i regi av Hyperion. Se arrangementsiden for å finne ditt nærmeste arrangement.

Du kan også melde din interesse for dette programmet. Da vil du få beskjed på e-post neste gang programmet blir holdt.

Meld interesse


OBS: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i beta-versjonen.


... eller bestill kurs fra Hyperion!

Foreninger kan bestille hele skoleringsprogram fra Hyperion. OBS: Vi kan ikke garantere at vi har tid og ressurser til å gjennomføre skoleringer for alle som ønsker det, og vi prioriterer store foreninger.


Kort om programmet
Nivå:
2

Målgruppe:
Alle med interesse for økonomi, eller med økonomisk eller administrativt ansvar

Antall kurs:
5

Erfaringspoeng:
5000 exp