Programmer

Hyperskolen / Programmer / Landstinget: Forberedende kurs

Landstinget: Forberedende kurs

Landstinget er Hyperions landsmøte, og høyeste organ. Hvordan fungerer det i praksis, og hvilken rolle spiller landstinget i organisasjonen?

Landstinget er det organet som vedtar Hyperions styringsdokumenter, velger sentrale tillitsvalgte, og definerer organisasjonens retning. Dette programmet er ment som en innføring i landstinget som organ, og de sentrale dokumentene som behandles på landstinget.

Du trenger ikke å ha gjennomført noen tidligere programmer for å delta på dette kurset, men vi anbefaler at du har vært gjennom programmene på Nivå 1 i forkant.Programmet består av følgende kurs:

Hyperion 101

Hyperion 101 er den første delen av Introduksjonsprogrammet, og er en grunnleggende innføring i Hyperion som organisasjon.

Landstinget: Introduksjon

En introduksjon til Hyperions landsting, med gjennomgang av saker, viktige dokumenter, frister og dagsorden. Deltakerne får også en innføring i tale- og debatteknikk.

Styringsdokumenter: Vedtektene

Vedtektene er Hyperions "grunnlov", og det viktigste dokumentet i organisasjonen. Men hva står egentlig i vedtektene? Hvorfor er det viktig, og hvordan kan man endre på dokumentet?

Styringsdokumenter: Arbeidsprogram

Arbeidsprogrammet er et at Hyperions styringsdokumenter. Denne skoleringen gir en innføring i hvorfor vi har et arbeidsprogram, og hva som bestemmes av arbeidsprogrammet.

Styringsdokumenter: Politisk program

Hyperion er en interesseorganisasjon, som betyr at forbundet jobber for å ivareta medlemmenes politiske interesser. Politisk program er det sentrale dokumentet som definerer forbundets politiske standpunkter. Denne skoleringen forklarer hvordan dokumentet er bygget opp og hvilken rolle det spiller i forbundet.Etter å ha fullført programmet vil du lære følgende:

Du lærer om landstinget som organ, og hvordan møtet er strukturert. Du får innsikt i de ulike dokumentene som behandles av landstinget, samt en generell forståelse av sammenhengen mellom økonomi og organisasjonsdrift.


Dette programmet er rettet mot deltakere på landstinget, og vil ikke kvalifisere for noen andre program i Hyperskolen.


Se når programmet tilbys...

Programmene i Hyperskolen tilbys på arrangement i regi av Hyperion. Se arrangementsiden for å finne ditt nærmeste arrangement.

Du kan også melde din interesse for dette programmet. Da vil du få beskjed på e-post neste gang programmet blir holdt.

Meld interesse


OBS: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i beta-versjonen.


... eller bestill kurs fra Hyperion!

Foreninger kan bestille hele skoleringsprogram fra Hyperion. OBS: Vi kan ikke garantere at vi har tid og ressurser til å gjennomføre skoleringer for alle som ønsker det, og vi prioriterer store foreninger.


Kort om programmet
Nivå:
1

Målgruppe:
Deltakere på landstinget

Antall kurs:
5

Erfaringspoeng:
2000 exp