Programmer

Hyperskolen / Programmer / Fordypningsprogrammet: Støtteordninger

Fordypningsprogrammet: Støtteordninger

Fordypningsprogrammet for støtteordninger gir deltakerne dyptgående kompetanse innen ulike norske støtteordninger, både på statlig, fylkeskommunalt og kommunalt nivå.

Deltakerne tilegner seg ferdigheter innen søknadsskriving og prosessen rundt behandling av søknader, samt en dypere forståelse av offentlig forvaltning i Norge. Kompetansekrav for programmet bygger på modulsammensetninger i Adminprogrammet og Vervskoleringen for sentralstyret, men kan også oppnås gjennom å ta nødvendige moduler fordelt på flere programmer.Programmet består av følgende kurs:

Fordypning: Frifond

Denne skoleringen er et dypdykk i Frifondsordningen, med alt fra søknadsprosess, tildelingsreglement, rapporteringskrav, og alt i mellom

Fordypning: Offentlig forvaltning

Norge har tre forvaltningsnivåer - kommune, fylke og stat. I tillegg deltar vi i flere overnasjonale samarbeid, slik som EØS-ordningen, som påvirker Norge. Dette kurset ser dypere på hvilken rolle de ulike forvaltningsniåene spiller, med et særlig fokus på støtteordninger for norske ungdomsorganisasjoner.

Lokale søteordninger

I Norge finnes det i dag haugevis med ulike lokale støtteordninger. Dette kurset tar for seg noen av dem, og fokuserer på de mest vanlige fylkeskommunale og kommunale støtteordningene.

Sentrale støtteordninger

Hvilke sentrale støtteordninger finnes det egentlig i Norge? Dette kurset tar for seg støtteordninger på nasjonalt plan som retter seg mot ungdomsorganisasjoner, frivillighet og kultur.

Frifonds historie

Frifond er veldig viktig for Hyperion og være medlemsforeninger. Denne skoleringen gir et dypdykk i historien bak Frifond, fra støtteordningens start, gjennom utfordringer og politiske saker, og til i dag.Etter å ha fullført programmet vil du lære følgende:

Du tilegner deg dyptgående kunnskaper om, og kjennskap til, støtteordninger på flere ulike forvaltningsnivå, blant annet en dypere forståelse av frifondsordningen.


Dette programmet er et Nivå 3-program, og det er derfor ingen vei videre i Hyperskolen.


Se når programmet tilbys...

Programmene i Hyperskolen tilbys på arrangement i regi av Hyperion. Se arrangementsiden for å finne ditt nærmeste arrangement.

Du kan også melde din interesse for dette programmet. Da vil du få beskjed på e-post neste gang programmet blir holdt.

Meld interesse


OBS: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i beta-versjonen.


... eller bestill kurs fra Hyperion!

Foreninger kan bestille hele skoleringsprogram fra Hyperion. OBS: Vi kan ikke garantere at vi har tid og ressurser til å gjennomføre skoleringer for alle som ønsker det, og vi prioriterer store foreninger.


Kort om programmet
Nivå:
3

Målgruppe:
Spesielt interesserte i støtteordninger

Antall kurs:
5

Erfaringspoeng:
10000 exp