Programmer

Hyperskolen / Programmer / Fordypningsprogrammet: Organisasjon

Fordypningsprogrammet: Organisasjon

Fordypningsprogrammet for organisasjon gir deltakerne dyptgående kompetanse i organisasjonsteori, organisasjonsdrift, administrativt arbeid, og organisasjonsutvikling.

Programmet ser på sentrale demokratiske strukturer og utfordringer i store organisasjoner, spesielt barne- og ungdomsorganisasjoner.Programmet består av følgende kurs:

Administrasjon og ledelse

Hvordan fungerer administrativt arbeid i en organisasjon? Hva er viktige egenskaper for en leder? Hva er god ledelse? Hva er god arbeidsfordeling? Dette, og mer, får du svar på i kurset om administrasjon og ledelse.

Fordypning: Organisasjonsteori

Store organisasjoner kan ofte være kompliserte og vanskelig å forstå. Fordypningen i organisasjonsteori hjelper deg å forstå hvordan organisasjoner henger sammen, og hvilke utfordringer de ofte møter på.

Frivillighet, ledelse og oppfølging

Frivilligheten er grunnsteinen i organisasjonen. Som ledere og eksperter må man kjenne til hvordan frivilligheten fungerer.

Internkommunikasjon: Samarbeid i større organisasjoner

Samarbeid er en viktig del av organisasjonsdriften, men spesielt store organisasjoner kan ofte by på utfordringer når det kommer til samarbeid og kommunikasjon på tvers av organisasjonsledd. Dette kurset gjør deg i stand til å drøfte hvorfor disse utfordringene eksisterer og hvordan de kan løses.Etter å ha fullført programmet vil du lære følgende:

Du får dyptgående kunnskap om organisasjonsutvikling, demokratiske prinsipper og utfordringer i store organisasjoner, og lærer å drøfte utfordringer rundt samarbeid og koordinering av frivillige.


Dette programmet er et Nivå 3-program, og det er derfor ingen vei videre i Hyperskolen.


Se når programmet tilbys...

Programmene i Hyperskolen tilbys på arrangement i regi av Hyperion. Se arrangementsiden for å finne ditt nærmeste arrangement.

Du kan også melde din interesse for dette programmet. Da vil du få beskjed på e-post neste gang programmet blir holdt.

Meld interesse


OBS: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i beta-versjonen.


... eller bestill kurs fra Hyperion!

Foreninger kan bestille hele skoleringsprogram fra Hyperion. OBS: Vi kan ikke garantere at vi har tid og ressurser til å gjennomføre skoleringer for alle som ønsker det, og vi prioriterer store foreninger.


Kort om programmet
Nivå:
3

Målgruppe:
Spesielt interesserte i organisasjonsutvikling og organisasjonsdrift

Antall kurs:
4

Erfaringspoeng:
10000 exp