Programmer

Hyperskolen / Programmer / Politikkprogrammet

Politikkprogrammet

Interessert i politisk påvirkning? Vil du lære mer om forholdet mellom Storting, regjering, og byråkratiet? Er du gira på å dra på møter, skrive høringssvar, og sende ut kronikker og debattinnlegg? Da er dette programmet for deg!

Politikkprogrammet gir en grundig innføring i politisk arbeid og teoretiske prinsipper innenfor politikken. Deltakerne blir kjent med statlige og lokale strukturer, påvirkningsprosesser og demokratiske utfordringer i det moderne politiske systemet i Norge.Programmet består av følgende kurs:

Politikk 2

Dette kurset gir en dypere forståelse for politiske institusjoner i Norge, og politisk arbeid. Som deltaker på dette vil du blant annet lære om hvordan Stortinget og Regjeringen fungerer, de viktigste forskjellene på partiene på Stortinget, og forskjellen på de ulike forvaltningsnivåene i Norge. Kurset bygger på Politikk 1.

Praktisk politikk: Høringer

Høringer er en sentral del av det politiske arbeidet til en organisasjon. Denne skoleringen lærer deltakerne hvordan er høringsprosess fungerer i praksis, og hvordan man skriver gode høringsvar - både muntlig og skriftlig.

Praktisk politikk: Partipolitikk

Dette kurset gir en innføring i de forskjellige partienes ideologi og politiske standpunkter. Du lærer også bort hvordan partienes programmer er bygget opp, og hvilke partier man bør påvirke eller jobbe med i ulike saker.

Praktisk politikk: Lobbyisme og påvirkning

Skoleringen gir en innføring i lobbyisme og påvirkning, både opp mot partier, organisasjoner og andre institusjoner i samfunnet.

Mediearbeid

Hvilke vurderinger legges til grunn for at noe er en nyhetssak? Hvordan skaper man oppmerksomhet og setter dagsorden gjennom media? Dette kurset gir deg en innføring i hvem mediene er og hvordan man selger inn en sak.

Grunnleggende politisk teori

Hvor kommer politikk fra? Hvordan utvikler man ny politikk? Hva er egentlig sosialisme og liberalisme, utover partienes programmer? Denne skoleringen gir en god oversikt over sentrale politiske ideologier og filosofier, og hvor aktuelle disse er i dag.

Sosiale medier

Dette kurset gir en innføring i hvordan man bruker sosiale medier til å spre informasjon, skape engasjement og skape gode forhold til medlemmer og andre interesserte.Etter å ha fullført programmet vil du lære følgende:

Du lærer å jobbe strategisk for å få gjennomslag for din politikk, og for å sette dagsorden i den politiske debatten. Du får blant annet innsyn i prosesser rundt utforming av partiprogram, medieoppslag, og du lærer hvordan politiske ideologier påvirker utformingen av politikk.


Etter å ha fullført Politikkprogrammet er man kvalifisert for Fordypningsprogrammet: Politikk på Nivå 3.


Se når programmet tilbys...

Programmene i Hyperskolen tilbys på arrangement i regi av Hyperion. Se arrangementsiden for å finne ditt nærmeste arrangement.

Du kan også melde din interesse for dette programmet. Da vil du få beskjed på e-post neste gang programmet blir holdt.

Meld interesse


OBS: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i beta-versjonen.


... eller bestill kurs fra Hyperion!

Foreninger kan bestille hele skoleringsprogram fra Hyperion. OBS: Vi kan ikke garantere at vi har tid og ressurser til å gjennomføre skoleringer for alle som ønsker det, og vi prioriterer store foreninger.


Kort om programmet
Nivå:
2

Målgruppe:
Alle med interesse eller ansvar for politisk arbeid

Antall kurs:
7

Erfaringspoeng:
5000 exp