Kursoversikt

Hyperskolen / Kursoversikt / Offentlig forvaltning

Offentlig forvaltning

Kurset i offentlig forvaltning gir en innføring i viktige offentlige institusjoner. Deltakerne lærer blant annet forskjellene på de ulike forvaltningsnivåene i Norge, strukturen og arbeidsprosessene i departementer, direktorater og lokale etater, og hvordan man påvirker disse.Deltakeren skal kunne...

  • Kjenne til byråkratiske prosesser og saksganger i offentlige institusjoner
  • Kjenne til forskjellene på de ulike forvaltningsnivåene i Norge
  • Vite hvilket forvaltningsnivå og institusjon man skal henvende seg til i ulike saker


Kurset inngår i følgende programmer:

Fant ingen programmer med denne modulen.

Fakta om kurset
Nivå:
2

Målgruppe:
Alle med interesse for politikk eller med ansvar for politisk arbeid

Erfaringspoeng:
1500 exp