Programmer

Hyperskolen / Programmer

Nivå 1 - Grunnleggende kompetanse

Det første nivået i Hyperskolen er ment for deg som har lite eller ingen erfaring med Hyperion, organisasjonsarbeid, styrearbeid, og lignende.

Vi anbefaler å starte med disse programmene før man tar programmer på nivå 2 og 3.

Les mer om nivå 1


Introduksjonsprogrammet

Introduksjonsprogrammet er første del av Hyperions kursplattform, og gir en grunnleggende innføring i Hyperion som organisasjon.

Styreprogrammet

Innføringer i ulike aspekter ved styrearbeid, som samarbeid, ansvarsfordeling, politikk, og økonomi.

Landstinget: Forberedende kurs

Landstinget er Hyperions landsmøte, og høyeste organ. Hvordan fungerer det i praksis, og hvilken rolle spiller landstinget i organisasjonen?

Nivå 2 - Viderekommen kompetanse

Dette nivået gir de tillitsvalgte dypere kompetanse i forskjellige temaer, samt vervskoleringer for sentralstyret, regionsstyret, og representantskapet.

Nivået omfatter skoleringer innen organisasjonsdrift, politisk arbeid, ledelse, administrasjon og økonomi. Tanken er at ulike medlemmer av et styre skal opparbeide seg ulik kompetanse, slik at man til sammen innehar all den kompetansen som er nødvendig for å utføre et godt arbeid.

Les mer om nivå 2


Organisasjonsprogrammet

Programmet for deg som er interessert i å stå på stand, planlegge et seminar, avholde en kampanje, eller generelt er gira på organisasjonsutvikling.

Politikkprogrammet

Interessert i politisk påvirkning? Vil du lære mer om forholdet mellom Storting, regjering, og byråkratiet? Er du gira på å dra på møter, skrive høringssvar, og sende ut kronikker og debattinnlegg? Da er dette programmet for deg!

Ledelsesprogrammet

Et styre fungerer ikke uten en god ledelse, som skaper motivasjon, samarbeid og arbeidslyst blant resten av medlemmene.

Adminprogrammet

Er du interessert i å bygge en organisasjon, drive med økonomi, eller vil du rett og slett lære mer om frifond, søknadsprosseser og hva du kan bruke penger på? Da er dette programmet for deg!

Vervskolering: Sentralstyret

Dette programmet er en vervskoleringen rettet mot sentralstyret, inkludert arbeidsutvalget.

Vervskolering: Regionstyret

Denne vervskoleringen retter seg mot styret i regionslagene. Programmet er en obligatorisk del av skoleringen av regionslagene og skal gjennomføres snarlig etter regionslagets årsmøte.

Nivå 3 - Fordypning

Nivå 3 i skoleringsprogrammet gir de tillitsvalgte mulighet til å fordype seg i forskjellige emner. Nivået består av Fordypningsprogrammet, som igjen er delt opp i tre retninger - støtteordninger, politikk, og organisasjon.

I tillegg inngår vervskoleringen for arbeidsutvalget i nivå 3.

Les mer om nivå 3


Vervskolering: Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget er det øverste utøvende organet i Hyperion, og består av leder, generalsekretær, 1. nestleder og 2. nestleder.

Fordypningsprogrammet: Støtteordninger

Fordypningsprogrammet for støtteordninger gir deltakerne dyptgående kompetanse innen ulike norske støtteordninger, både på statlig, fylkeskommunalt og kommunalt nivå.

Fordypningsprogrammet: Politikk

Fordypningsprogrammet for Politikk gir deltakerne dyptgående kompetanse i norsk politikk, både teoretisk politikk og praktisk politikk.

Fordypningsprogrammet: Organisasjon

Fordypningsprogrammet for organisasjon gir deltakerne dyptgående kompetanse i organisasjonsteori, organisasjonsdrift, administrativt arbeid, og organisasjonsutvikling.