Programmer

Hyperskolen / Programmer / Fordypningsprogrammet: Politikk

Fordypningsprogrammet: Politikk

Fordypningsprogrammet for Politikk gir deltakerne dyptgående kompetanse i norsk politikk, både teoretisk politikk og praktisk politikk.

Deltakerne lærer om sentrale politiske ideologier, den politiske utviklingen i Norge i moderne tid, og hvordan valgordninger, parlamentarisme, Stortinget og Regjeringen fungerer i praksis. Deltakerne tilegner seg også ferdigheter innen kommunikasjonsarbeid og representasjon i politiske fora.Programmet består av følgende kurs:

Praktisk politikk: Storting og regjering

Hvordan er egentlig saksgangen i Stortinget og regjeringen? Hva skjer når en ny lov blir introdusert? Hva er egentlig en NOU, og hva betyr dokument 8? Svarene får du i dette kurset.

Praktisk politikk: Representasjon

Hvordan representerer man en organisasjon på best mulig måte? Det får du svar på her, enten det er i møte med politikere, byråkrater, andre organisasjoner, eller noen helt andre.

Parlamentarisme: Valgordninger og praksis

Parlamentarisme og valgordninger kan være vanskelig å forstå, men er en grunnleggende del av det politiske systemet. Her vil deltakerne få god innsikt i teorien og praksisen bak valg i Norge.

Kommunikasjonsarbeid

Kommunikasjonsarbeid er en grunnstein i enhver organisasjon, og er en helt nødvendig del av det politiske arbeidet. Her lærer deltakerne hvordan god kommunikasjon kan brukes i ulike sammenhenger.

Fordypning: Politisk teori

Hva kjennetegner de sentrale politiske filosofiene siden 1800-tallet? Hva var grunnlaget for Marxs politiske ideer? Hvem var Adam Smith, og hvordan har han endret verdensøkonomien? Fordypningen i politisk teori ser nærmere på ideologier og sentrale mennesker som har påvirket og formet politikken i moderne tid.

Skoleringen bygger på grunnleggende politisk teori (nivå 2).Etter å ha fullført programmet vil du lære følgende:

Du får dyptgående kunnskap om politisk teori og politisk arbeid, blant annet om parlamentarismen, ideologier og valgordninger.


Dette programmet er et Nivå 3-program, og det er derfor ingen vei videre i Hyperskolen.


Se når programmet tilbys...

Programmene i Hyperskolen tilbys på arrangement i regi av Hyperion. Se arrangementsiden for å finne ditt nærmeste arrangement.

Du kan også melde din interesse for dette programmet. Da vil du få beskjed på e-post neste gang programmet blir holdt.

Meld interesse


OBS: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i beta-versjonen.


... eller bestill kurs fra Hyperion!

Foreninger kan bestille hele skoleringsprogram fra Hyperion. OBS: Vi kan ikke garantere at vi har tid og ressurser til å gjennomføre skoleringer for alle som ønsker det, og vi prioriterer store foreninger.


Kort om programmet
Nivå:
3

Målgruppe:
Spesielt interesserte i politikk og politisk arbeid

Antall kurs:
5

Erfaringspoeng:
10000 exp