Programmer

Hyperskolen / Programmer / Vervskolering: Arbeidsutvalget

Vervskolering: Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget er det øverste utøvende organet i Hyperion, og består av leder, generalsekretær, 1. nestleder og 2. nestleder.

Vervskoleringen for arbeidsutvalget er en tverrfaglig fordypning som skal forberede arbeidsutvalget på sine arbeidsoppgaver. Skoleringen er obligatorisk for påtroppende AU, og skal gjennomføres etter vervskoleringen for sentralstyret.Programmet består av følgende kurs:

Administrasjon og ledelse

Hvordan fungerer administrativt arbeid i en organisasjon? Hva er viktige egenskaper for en leder? Hva er god ledelse? Hva er god arbeidsfordeling? Dette, og mer, får du svar på i kurset om administrasjon og ledelse.

Praktisk politikk: Storting og regjering

Hvordan er egentlig saksgangen i Stortinget og regjeringen? Hva skjer når en ny lov blir introdusert? Hva er egentlig en NOU, og hva betyr dokument 8? Svarene får du i dette kurset.

Praktisk politikk: Representasjon

Hvordan representerer man en organisasjon på best mulig måte? Det får du svar på her, enten det er i møte med politikere, byråkrater, andre organisasjoner, eller noen helt andre.

Kommunikasjonsarbeid

Kommunikasjonsarbeid er en grunnstein i enhver organisasjon, og er en helt nødvendig del av det politiske arbeidet. Her lærer deltakerne hvordan god kommunikasjon kan brukes i ulike sammenhenger.

Fordypning: Organisasjonsteori

Store organisasjoner kan ofte være kompliserte og vanskelig å forstå. Fordypningen i organisasjonsteori hjelper deg å forstå hvordan organisasjoner henger sammen, og hvilke utfordringer de ofte møter på.

Frivillighet, ledelse og oppfølging

Frivilligheten er grunnsteinen i organisasjonen. Som ledere og eksperter må man kjenne til hvordan frivilligheten fungerer.

Fordypning: Frifond

Denne skoleringen er et dypdykk i Frifondsordningen, med alt fra søknadsprosess, tildelingsreglement, rapporteringskrav, og alt i mellomEtter å ha fullført programmet vil du lære følgende:

Du lærer det meste du trenger for å ta fatt på arbeidet som medlem av Hyperions arbeidsutvalg.


Vervskoleringen for arbeidsutvalget er et Nivå 3-program, som er det hæyeste nivået i Hyperskolen. Det er derfor ingen vei videre. Deltakere her er ikke automatisk kvalifisert til Fordypningsprogrammet.


Se når programmet tilbys...

Programmene i Hyperskolen tilbys på arrangement i regi av Hyperion. Se arrangementsiden for å finne ditt nærmeste arrangement.

Du kan også melde din interesse for dette programmet. Da vil du få beskjed på e-post neste gang programmet blir holdt.

Meld interesse


OBS: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i beta-versjonen.


... eller bestill kurs fra Hyperion!

Foreninger kan bestille hele skoleringsprogram fra Hyperion. OBS: Vi kan ikke garantere at vi har tid og ressurser til å gjennomføre skoleringer for alle som ønsker det, og vi prioriterer store foreninger.


Kort om programmet
Nivå:
3

Målgruppe:
Påtroppende eller sittende arbeidsutvalg

Antall kurs:
7

Erfaringspoeng:
10000 exp