Kursoversikt

Hyperskolen / Kursoversikt / Fordypning: Organisasjonsteori

Fordypning: Organisasjonsteori

Store organisasjoner kan ofte være kompliserte og vanskelig å forstå. Fordypningen i organisasjonsteori hjelper deg å forstå hvordan organisasjoner henger sammen, og hvilke utfordringer de ofte møter på.Deltakeren skal kunne...

  • Forklare strukturer i, og oppbygging av, store organisasjoner
  • Forstå vedtekter og andre styringsdokumenter som er viktige i en organisasjon
  • Drøfte demokratiske utfordringer sett i lys av stor vekst i en organisasjon
  • Drøfte maktforhold innad i en organisasjon


Kurset inngår i følgende programmer:

Vervskolering: Arbeidsutvalget (nivå 3)

Arbeidsutvalget er det øverste utøvende organet i Hyperion, og består av leder, generalsekretær, 1. nestleder og 2. nestleder.


Fordypningsprogrammet: Organisasjon (nivå 3)

Fordypningsprogrammet for organisasjon gir deltakerne dyptgående kompetanse i organisasjonsteori, organisasjonsdrift, administrativt arbeid, og organisasjonsutvikling.


Fakta om kurset
Nivå:
3

Målgruppe:
Spesielt interesserte i organisasjonsutvikling og organisasjonsdrift

Erfaringspoeng:
3000 exp