Programmer

Hyperskolen / Programmer / Vervskolering: Sentralstyret

Vervskolering: Sentralstyret

Dette programmet er en vervskoleringen rettet mot sentralstyret, inkludert arbeidsutvalget.

Programmet er en obligatorisk del av det påtroppende sentralstyrets opplæringsprosess mellom Landstinget og 1. januar. Programmet gir en tverrfaglig opplæring i det som er nødvendig for sentralstyrets arbeid. Modulene overlapper med andre programmer på nivå 2.Programmet består av følgende kurs:

Hyperions støtteordninger

Dette kurset gir en oversikt over de ulike støtteordningene som tilbys av Hyperion. I tillegg til Frifond kan forbundets medlemsforeninger søke på Prosjektstøtten, Internasjonal reisestøtte, momskompensasjon, og ulike lokale og regionale støtteordninger. Gjennom dette kurset får deltakerne innsikt i hvordan disse støtteordningene fungerer.

Dersom du vil gå mer i dybden på de ulike støtteordningene anbefaler vi Fordypningsprogrammet i støtteordninger (NivÃ¥ 3). I tillegg anbefaler vi kurset Innføring i Frifond, som går mer i dybden på Frifondsordningen.

Prosjektarbeid 2

Dette kurset gir ferdigheter innen arbeid med prosjekter av ulik størrelse, og en grundig gjennomgang av hvilke typer prosjekter som er relevante for barne- og ungdomsorganisasjoner. Skoleringen tar for seg tre stadier: planlegging, gjennomføring og evaluering. Deltakerne vil også få opplæring i risikoanalyse og risikohåndtering. Kurset bygger på Prosjektarbeid 1.

Organisasjonsteori 1

Skoleringen i grunnleggende organisasjonsteori gir et godt grunnlag for arbeid med organisasjonsutvikling og ledelse. Skoleringen gir en innføring i viktig organisasjonsteoretiske prinsipper og utfordringer.

Politikk 2

Dette kurset gir en dypere forståelse for politiske institusjoner i Norge, og politisk arbeid. Som deltaker på dette vil du blant annet lære om hvordan Stortinget og Regjeringen fungerer, de viktigste forskjellene på partiene på Stortinget, og forskjellen på de ulike forvaltningsnivåene i Norge. Kurset bygger på Politikk 1.Etter å ha fullført programmet vil du lære følgende:

Du lærer alt det grunnleggende du trenger for å utføre arbeidet som sentralstyremedlem i Hyperion. Programmet er en god miks av de fire ordinære programmene på nivå 2.


Etter å ha fullført vervskoleringen for sentralstyret er man godkjent for å starte vervskoleringen for arbeidsutvalget (forbeholdt påtroppende eller sittende AU).


Se når programmet tilbys...

Programmene i Hyperskolen tilbys på arrangement i regi av Hyperion. Se arrangementsiden for å finne ditt nærmeste arrangement.

Du kan også melde din interesse for dette programmet. Da vil du få beskjed på e-post neste gang programmet blir holdt.

Meld interesse


OBS: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i beta-versjonen.


... eller bestill kurs fra Hyperion!

Foreninger kan bestille hele skoleringsprogram fra Hyperion. OBS: Vi kan ikke garantere at vi har tid og ressurser til å gjennomføre skoleringer for alle som ønsker det, og vi prioriterer store foreninger.


Kort om programmet
Nivå:
2

Målgruppe:
Påtroppende eller sittende sentralstyre i Hyperion, inkludert arbeidsutvalget

Antall kurs:
4

Erfaringspoeng:
5000 exp