Kursoversikt

Hyperskolen / Kursoversikt / Hyperions støtteordninger

Hyperions støtteordninger

Dette kurset gir en oversikt over de ulike støtteordningene som tilbys av Hyperion. I tillegg til Frifond kan forbundets medlemsforeninger søke på Prosjektstøtten, Internasjonal reisestøtte, momskompensasjon, og ulike lokale og regionale støtteordninger. Gjennom dette kurset får deltakerne innsikt i hvordan disse støtteordningene fungerer.

Dersom du vil gå mer i dybden på de ulike støtteordningene anbefaler vi Fordypningsprogrammet i støtteordninger (NivÃ¥ 3). I tillegg anbefaler vi kurset Innføring i Frifond, som går mer i dybden på Frifondsordningen.Deltakeren skal kunne...

  • Kjenne til Hyperions støtteordninger
  • Søke på de ulike støtteordningene
  • Kjenne til krav og retningslinjer for støtteordningene


Kurset inngår i følgende programmer:

Vervskolering: Sentralstyret (nivå 2)

Dette programmet er en vervskoleringen rettet mot sentralstyret, inkludert arbeidsutvalget.


Vervskolering: Regionstyret (nivå 2)

Denne vervskoleringen retter seg mot styret i regionslagene. Programmet er en obligatorisk del av skoleringen av regionslagene og skal gjennomføres snarlig etter regionslagets årsmøte.


Fakta om kurset
Nivå:
1

Målgruppe:
Styremedlemmer og andre interesserte

Erfaringspoeng:
500 exp