Programmer

Hyperskolen / Programmer / Styreprogrammet

Styreprogrammet

Innføringer i ulike aspekter ved styrearbeid, som samarbeid, ansvarsfordeling, politikk, og økonomi.

Styreprogrammet dekker nødvendig kompetanse for å være en del av et styre. Deltakerne tilegner seg kunnskaper og ferdigheter inne organisasjonsdrift, politikk og økonomi.

Dette programmet må gjennomføres før deltakeren kan gå videre til nivå 2.Programmet består av følgende kurs:

Demokratisk styrearbeid

Dette kurset gir en grunnleggende innføring i hvordan et styre i en demokratisk organisasjon fungerer, hvilket ansvar og hvilke arbeidsoppgaver et styre typisk har, og hvordan man utfører disse arbeidsoppgavene.

Prosjektarbeid 1

Kurset gir deltakerne grunnleggende ferdigheter innen planlegging og gjennomføring av prosjekter, med vekt på at arbeidet utføres som en del av en gruppe. Kurset fokuserer på prosjekter av mindre omfang, slik som enkle møer eller seminarer. For større prosjekter med flere deltakere anbefales kurset Prosjektarbeid 2.

Politikk 1

Denne skoleringen gir en innføring i grunnleggende politisk arbeid.

Økonomi 1

Dette kurset gir en grunnleggende innføring i økonomisk arbeid og rutiner.Etter å ha fullført programmet vil du lære følgende:

Du lærer alt det grunnleggende for å være en del av et styre, og utføre det arbeidet som et styremedlem typisk må utføre. Se gjerne beskrivelsene av de enkelte skoleringene.


Etter å ha fullført Styreprogrammet kan man gå videre til program på Nivå 2.


Se når programmet tilbys...

Programmene i Hyperskolen tilbys på arrangement i regi av Hyperion. Se arrangementsiden for å finne ditt nærmeste arrangement.

Du kan også melde din interesse for dette programmet. Da vil du få beskjed på e-post neste gang programmet blir holdt.

Meld interesse


OBS: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i beta-versjonen.


... eller bestill kurs fra Hyperion!

Foreninger kan bestille hele skoleringsprogram fra Hyperion. OBS: Vi kan ikke garantere at vi har tid og ressurser til å gjennomføre skoleringer for alle som ønsker det, og vi prioriterer store foreninger.


Kort om programmet
Nivå:
1

Målgruppe:
Styremedlemmer i foreningene

Antall kurs:
4

Erfaringspoeng:
2000 exp