Programmer

Hyperskolen / Programmer / Ledelsesprogrammet

Ledelsesprogrammet

Et styre fungerer ikke uten en god ledelse, som skaper motivasjon, samarbeid og arbeidslyst blant resten av medlemmene.

Ledelsesprogrammet har som mål å skape motiverte og gode ledere, som evner å skape et godt samhold og gode arbeidsrutiner i et styre, og som klarer å se og motivere hvert enkelte styremedlem. I tillegg lærer du teknikker for strategisk og langsiktig planlegging, og gjennomføring av prosjekter.Programmet består av følgende kurs:

Internkommunikasjon og koordinering

Organisasjonsarbeid er ikke et enmanns-prosjekt. Det krever samarbeid, og ledelse.
Denne skoleringen lærer deltakerne å koordinere frivillig innsats i en organisasjon, enten det er dag-til-dag drift, eller store arrangement. Du lærer også å løse utfordringer rundt interkommunikasjon i organisasjonen.

Prosjektarbeid og økonomi

Prosjekter kan ikke gjennomføres uten penger, og organisasjoner kan ikke drives uten penger. Derfor er sammenhengen mellom organisasjonsarbeid og økonomi veldig viktig. En god plan for hvordan man bruker de midlene man har, og hvordan man fordeler penger på ulike prosjekt, kan være helt avgjørende for en organisasjon. Denne skoleringen har fokus på økonomisk planlegging i organisatoriske prosjekter, som kampanjer og seminarer.

Politikk 2

Dette kurset gir en dypere forståelse for politiske institusjoner i Norge, og politisk arbeid. Som deltaker på dette vil du blant annet lære om hvordan Stortinget og Regjeringen fungerer, de viktigste forskjellene på partiene på Stortinget, og forskjellen på de ulike forvaltningsnivåene i Norge. Kurset bygger på Politikk 1.

Administrasjon og ledelse

Hvordan fungerer administrativt arbeid i en organisasjon? Hva er viktige egenskaper for en leder? Hva er god ledelse? Hva er god arbeidsfordeling? Dette, og mer, får du svar på i kurset om administrasjon og ledelse.

Innføring i Frifond

Dette kurset gir en generell innføring i Frifondsordningen. Du lærer hvordan støtteordningen fungerer og hvordan den tildeles.Etter å ha fullført programmet vil du lære følgende:

Du lærer å beherske ulike administrative oppgaver som kommer opp i den daglige driften av en organisasjon. Du lærer å inneha en lederrolle, å se dine tillitsvalgte, og andre viktige kunnskaper for å lede en organisasjon eller forening.


Ledelsesprogrammet er anbefalt å gjennomføre før vervskoleringen for Arbeidsutvalget, som er en Nivå 3-skolering. For å kvalifisere til de øvrige fordypningsprogrammene må du fullføre de andre programmene på Nivå 2.


Se når programmet tilbys...

Programmene i Hyperskolen tilbys på arrangement i regi av Hyperion. Se arrangementsiden for å finne ditt nærmeste arrangement.

Du kan også melde din interesse for dette programmet. Da vil du få beskjed på e-post neste gang programmet blir holdt.

Meld interesse


OBS: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i beta-versjonen.


... eller bestill kurs fra Hyperion!

Foreninger kan bestille hele skoleringsprogram fra Hyperion. OBS: Vi kan ikke garantere at vi har tid og ressurser til å gjennomføre skoleringer for alle som ønsker det, og vi prioriterer store foreninger.


Kort om programmet
Nivå:
2

Målgruppe:
Ledere i foreningene. Anbefalt for arbeidsutvalget og lederne av regionslagene.

Antall kurs:
5

Erfaringspoeng:
5000 exp