Programmer

Hyperskolen / Programmer / Organisasjonsprogrammet

Organisasjonsprogrammet

Programmet for deg som er interessert i å stå på stand, planlegge et seminar, avholde en kampanje, eller generelt er gira på organisasjonsutvikling.

Organisasjonsprogrammet gir en god forståelse for organisasjonsbygging og utvikling, planlegging og gjennomføring av diverse typer arrangementer, og generell kunnskap om organisasjonsdrift.Programmet består av følgende kurs:

Prosjektarbeid 2

Dette kurset gir ferdigheter innen arbeid med prosjekter av ulik størrelse, og en grundig gjennomgang av hvilke typer prosjekter som er relevante for barne- og ungdomsorganisasjoner. Skoleringen tar for seg tre stadier: planlegging, gjennomføring og evaluering. Deltakerne vil også få opplæring i risikoanalyse og risikohåndtering. Kurset bygger på Prosjektarbeid 1.

Internkommunikasjon og koordinering

Organisasjonsarbeid er ikke et enmanns-prosjekt. Det krever samarbeid, og ledelse.
Denne skoleringen lærer deltakerne å koordinere frivillig innsats i en organisasjon, enten det er dag-til-dag drift, eller store arrangement. Du lærer også å løse utfordringer rundt interkommunikasjon i organisasjonen.

Organisasjonsteori 1

Skoleringen i grunnleggende organisasjonsteori gir et godt grunnlag for arbeid med organisasjonsutvikling og ledelse. Skoleringen gir en innføring i viktig organisasjonsteoretiske prinsipper og utfordringer.

Prosjektarbeid og økonomi

Prosjekter kan ikke gjennomføres uten penger, og organisasjoner kan ikke drives uten penger. Derfor er sammenhengen mellom organisasjonsarbeid og økonomi veldig viktig. En god plan for hvordan man bruker de midlene man har, og hvordan man fordeler penger på ulike prosjekt, kan være helt avgjørende for en organisasjon. Denne skoleringen har fokus på økonomisk planlegging i organisatoriske prosjekter, som kampanjer og seminarer.Etter å ha fullført programmet vil du lære følgende:

Gjennom dette programmet lærer du hvordan en demokratisk organisasjon fungerer, hvordan ansvar er fordelt i organisasjonen, hvordan du arbeider med prosjekter, og hvordan du leder en gruppe med frivillige.


Etter å ha fullført Organisasjonsprogrammet er man kvalifisert for Fordypningsprogrammet: Organisasjon på Nivå 3.


Se når programmet tilbys...

Programmene i Hyperskolen tilbys på arrangement i regi av Hyperion. Se arrangementsiden for å finne ditt nærmeste arrangement.

Du kan også melde din interesse for dette programmet. Da vil du få beskjed på e-post neste gang programmet blir holdt.

Meld interesse


OBS: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i beta-versjonen.


... eller bestill kurs fra Hyperion!

Foreninger kan bestille hele skoleringsprogram fra Hyperion. OBS: Vi kan ikke garantere at vi har tid og ressurser til å gjennomføre skoleringer for alle som ønsker det, og vi prioriterer store foreninger.


Kort om programmet
Nivå:
2

Målgruppe:
Alle som har interesse eller ansvar for organisasjonsarbeid

Antall kurs:
4

Erfaringspoeng:
5000 exp