Kursoversikt

Hyperskolen / Kursoversikt / Praktisk politikk: Lobbyisme og påvirkning

Praktisk politikk: Lobbyisme og påvirkning

Skoleringen gir en innføring i lobbyisme og påvirkning, både opp mot partier, organisasjoner og andre institusjoner i samfunnet.Deltakeren skal kunne...

  • Kjenne til formelle og uformelle former for påvirkning
  • Skrive møtenotater og utforme påvirkningsstrategier
  • Kjenne til påvirkningsmuligheter spesielt opp mot kommune og fylkeskommune


Kurset inngår i følgende programmer:

Politikkprogrammet (nivå 2)

Interessert i politisk påvirkning? Vil du lære mer om forholdet mellom Storting, regjering, og byråkratiet? Er du gira på å dra på møter, skrive høringssvar, og sende ut kronikker og debattinnlegg? Da er dette programmet for deg!


Fakta om kurset
Nivå:
2

Målgruppe:
Alle med interesse eller ansvar for politisk arbeid

Erfaringspoeng:
1500 exp