Kursoversikt

Økonomi 2

Skoleringen gir en dypere opplæring i økonomi, budsjetter, regnskap og kontroll av økonomien i større organisasjoner.Deltakeren skal kunne...

  • Lese og lage større budsjetter
  • Kjenne til god regnskapsføring og revisjon
  • Planlegge økonomien til en stor organisasjon
  • Utføre og forstå en budsjettkontroll
  • Lære seg gode økonomiske rutiner


Kurset inngår i følgende programmer:

Adminprogrammet (nivå 2)

Er du interessert i å bygge en organisasjon, drive med økonomi, eller vil du rett og slett lære mer om frifond, søknadsprosseser og hva du kan bruke penger på? Da er dette programmet for deg!


Vervskolering: Regionstyret (nivå 2)

Denne vervskoleringen retter seg mot styret i regionslagene. Programmet er en obligatorisk del av skoleringen av regionslagene og skal gjennomføres snarlig etter regionslagets årsmøte.


Fakta om kurset
Nivå:
2

Målgruppe:
Økonomisk interesserte

Erfaringspoeng:
1500 exp