Kursoversikt

Hyperskolen / Kursoversikt / Sentrale støtteordninger

Sentrale støtteordninger

Hvilke sentrale støtteordninger finnes det egentlig i Norge? Dette kurset tar for seg støtteordninger på nasjonalt plan som retter seg mot ungdomsorganisasjoner, frivillighet og kultur.Deltakeren skal kunne...

  • Kjenne til hvilke statlige støtteordninger som eksisterer
  • Kjenne til hvilke krav statlige støtteordninger stiller og hvordan søknadsprosessen fungerer
  • Kjenne til andre støtteordninger på statlig eller nasjonalt nivå


Kurset inngår i følgende programmer:

Fordypningsprogrammet: Støtteordninger (nivå 3)

Fordypningsprogrammet for støtteordninger gir deltakerne dyptgående kompetanse innen ulike norske støtteordninger, både på statlig, fylkeskommunalt og kommunalt nivå.


Fakta om kurset
Nivå:
3

Målgruppe:
Spesielt interesserte i støtteordninger

Erfaringspoeng:
3000 exp